måndag, mars 31, 2008

Stoppa det besinningslösa Emovåldet

"Anti-Emo Riots Break Out Across Mexico" Eskalerande Emobashing i Mexico väcker protester och pro-Emo-demonstrationer där ungdomar försvarar sin rätt att vara Emo.

"May you live in interesting times"
lyder ett gammalt kinesiskt ordspråket.

Via Wired.
Pojkpussbilden från Emo-corner.