torsdag, juni 12, 2008

Flygskelett

Smithsonian's Air & Space Museum utser 10 flygplanskonstruktioner som förändrade historien.

På första plats: Wright Flyer III från 1905.

Och Wikipedias koncisa flyghistoria finns här.