måndag, maj 18, 2009

Journalistik var visst ordet

Maciej Zaremba berättar (ännu) en fascinerande historia i dagens DN.

Med ett metodiskt lugn klarläggs en tråkig historias alla komponenter. Halvsanningar skiljs från lögner. Intressen, intressenter och deras innebörds förhållanden kartläggs pedagogiskt. Och till sist formuleras en trovärdig hypotes som beaktat alla fakta förklarar hur historien egentligen utvecklades. Sannolikt och sanningsenligt utvecklades.

Inser att jag rycks med i artikeln på ett sätt som är helt annorlunda mot det loja tillstånd i vilket jag normalt bläddrar i en dagstidning. Jag blir engagerad. Jag lär mig, blir visare, blir klokare.

Funderade på vad jag skulle kalla det här fantastiska sättet att förmedla historier ur verkligheten. Sen slog det mig att det redan finns ett bra ord. Ett ord som normalt används för att beskriva artikelns diametrala motsatser.

Ordet är journalistik.